Zawsze świeże powietrze

wbudowany odkurzaczNajistotniejszą cechą odkurzaczy centralnych, która wyróżnia je na tle konstrukcji przenośnych, jest całkowite wyeliminowanie z cyrkulacji użytego zassanego powietrza.

O ile w najdoskonalszym modelu odkurzacza tradycyjnego, powietrze przechodzące przez worek z kurzem lub filtr wydmuchiwane jest z powrotem w pomieszczeniu sprzątanym, o tyle w odkurzaczach centralnych, po wstępnym oczyszczeniu, powietrze jest wydmuchiwane systemem przewodów na zewnątrz budynku.

Nie trzeba przekonywać co to oznacza - powietrze którym oddychamy jest czyste, wolne od najmniejszych drobin pyłu i alergenów.